Svenska Barnappar


Om oss

Svenska Barnappar bygger sin verksamhet på tre ledord:

-       Enkelhet

-       Lekfullhet

-       Interaktion

Dagens teknik med tryckkänsliga skärmar på både s.k. smart phones och läsplattor har skapat helt nya förutsättningar
för framtida pedagogiska hjälpmedel. Mobilapplikationer som är riktade till barn är på stor frammarsch internationellt,
dock är dagens utbud på den svenska marknaden minst sagt begränsad. Vi på Svenska Barnappar ser här en stor potential
att vara med och sätta grunden till denna framtida grundsten i barnens lärande.

Den stora fördelen med tryckkänsliga skärmar är att barn, stora som små, intuitivt snabbt förstår sig på interaktionen med innehållet genom att trycka och peka på skärmen. Till skillnad från traditionella pedagogiska datorprogram där barnet både måste hantera tangentbord och mus är det betydligt mer ”hands on” att arbeta med en tryckkänslig skärm, användaren har,
så att säga, innehållet i handen.

Den digitala platformen möjliggör en helt annan förmåga att skapa förnyelse, interaktion och lekfullhet i det pedagogiska
hjälpmedlet jämfört med traditionella verktyg. Vår vision är att skapa appar vilka kan hjälpa barns utveckling och stimulera deras vilja att lära.

I media har man de senaste åren uppmärksammat att våra unga lägger mer och mer tid framför datorn och olika digitala
spelmaskiner. Detta lyfts ofta upp som något negativt, som om tekniken i sig hindrar barnens utveckling. Vi anser att
tekniken istället har skapat otroliga möjligheter för att revolutionera de traditionella pedagogiska verktygen vi har till vårt
förfogande. Vi på Svenska Barnappar ser här en stor potential i att använda dagens teknik till barnens fördel.
Det som behövs är mjukvara som har utvecklats i syfte att stärka barnens utveckling.

Vi ämnar att inom kort börja släppa en rad olika mobilapplikationer riktade för att stärka ditt barns lärande.

/ svenskabarnappar.se